2019-05-15
Vad händer i omvärlden?
I Migrationsverkets arbete med att ta fram en prognos över antalet asylsökande undersöks en rad olika faktorer. Hur ser utvecklingen ut i olika oroshärdar? Vad får människor att fly? Vilka resväg
Pågår 15 maj - 16 maj
 
Visa kalender