Kalender

2020-02-19
Utbildning om Svenska RK verksamheter GENOMFÖRD
Människor som har förlorat kontakten med nära anhöriga på grund av krig, väpnad konflikt, grova brott mot mänskliga rättigheter eller migration, har rätt att efterforska och återupprätta kontakten med
2020-04-07
Utbildningsdag om statsbidrag INSTÄLLD
Denna utbildningsdag är tyvärr INSTÄLLD. Nytt datum blir troligtvis 16 september 2020.
2020-05-25
Om Syrien - webbföreläsning tillfälle 1 GENOMFÖRD
Tillfälle 1: Syrien från antiken till första världskriget
2020-05-26
Om Syrien - webbföreläsning tillfälle 2 GENOMFÖRD
Tillfälle 2: Moderna Syrien
2020-05-27
Om Syrien - webbföreläsning tillfälle 3 GENOMFÖRD
Tillfälle 3: Arabiska våren
   1 2