2019-04-17 Kulturmöten - Arbetsmarknad och arbetsplatsen Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som kommer till Sverige idag. Det är stora skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda när det handlar om sysselsättningsnivå.

Vad beror detta på? Hur har den svenska arbetsmarknaden förändrats på relativt kort tid och vilka konsekvenser har det fått för målgruppen utrikesfödda? 
 
Låter det intressant? Anmäl dig till denna utbildningsdag. Dagen vänder sig både till dig som arbetsgivare och till dig som möter den nyanlände. Dagen är uppdelad i två delar. Under förmiddagen är det en allmän föreläsning och under eftermiddagen genomförs en workshop för något färre deltagare. 
Vill du delta under både för- och eftermiddag behöver du anmäla dig till båda passen.
 
Anmäl dig senast 2 april.
 
Mer information finns i inbjudan.
 
Välkommen!
 
Kontakt:
Bente Sandström
Länssamordnare för kommunernas flyktingmottagning
Integration Gävleborg
E-post. bente.sandstrom@lansstyrelsen.se
 
 

Visa kalender