2019-05-06 Jämställt mottagande av nyanlända flickor Länsstyrelserna i Uppsala län, Gävleborgs län och Västmanlands län anordnar gemensamt en kunskapshöjande dag om jämställt mottagande med fokus på nyanlända flickor

Under dagen kommer du att få ta del av färska kartläggningar inom området, inspireras av pågående projekt och lära er mer om metoder och verktyg som kan användas för att utveckla verksamhetens arbete inom jämställdhet, normer och värderingsfrågor. Förmiddagen kommer att ha ett särskilt fokus på hur vi kan uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgruppen för heldagen är chefer/strateger inom socialtjänst och skola i Uppsala län, Gävleborgs län och Västmanlands län.

OBS!! Begränsat antal platser, vid behov fördelas platser mellan länen. Vi bjuder på lunch och fika.

Läs mer om dagen på Länsstyrelsen i Uppsalas webbplats.


Visa kalender