2019-04-15 Vad händer i omvärlden? I Migrationsverkets arbete med att ta fram en prognos över antalet asylsökande undersöks en rad olika faktorer. Hur ser utvecklingen ut i olika oroshärdar? Vad får människor att fly? Vilka resväg

Onsdag den15 maj kl. 09.00-15.45.
 
Sista anmälningsdag 30 april.
 
Läs mer i inbjudan och anmäl dig här.
 
Välkommen!

 


Visa kalender