2019-10-24 Högbodagarna 2019 Nu är datum för årets Högbodagar klar och programmet håller på arbetas fram.

Årets Högbodagar är i år den 24-25 oktober på Högbo Brukshotell, Sandviken.
 
Under dagarna kommer Bi Puranen, Khazar Fatemi, Dr Riyad al Baldawi samt Stig-Arne Bäckman att föreläsa. Utöver det kommer det vara 17 valbara seminarier med fokus på integration och etablering.
 
Inbjudan och möjlighet till anmälan skickas ut under augusti. Max 200 deltagare.
 
 

Visa kalender