2020-02-19 Utbildning om Svenska RK verksamheter GENOMFÖRD Människor som har förlorat kontakten med nära anhöriga på grund av krig, väpnad konflikt, grova brott mot mänskliga rättigheter eller migration, har rätt att efterforska och återupprätta kontakten med

Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Svenska Röda Korset erbjuder en utbildning för civilsamhället, gode män till ensamkommande barn, kommunens mottagningshandläggare, lärare inom sfi med flera grupper som möter asylsökande och nyanlända, för att berätta om Röda Korstets verksamheter inom migrationsområdet. 
 
DATUM OCH TID
Onsdag den 19 feb 2020 kl. 13.00 - 16.00.
 
PLATS
Gävle Slott, Sessionssalen Hamilton
 
KOSTNAD
Konferensen är kostnadsfri. Fika ingår. 
 
ANMÄLAN 
Anmäl dig senast 10 feb 2020. 50 platser finns. Anmäl dig här. 
 

INBJUDAN 


Visa kalender