2020-04-07 Utbildningsdag om statsbidrag INSTÄLLD Denna utbildningsdag är tyvärr INSTÄLLD. Nytt datum blir troligtvis 16 september 2020.

 
 
KONTAKT
Bente Sandström
Länssamordnare för kommunernas flyktingmottagning
Integration Gävleborg
E-post. bente.sandstrom@lansstyrelsen.se
 
 

 


Visa kalender