2020-04-07 Utbildningsdag om statsbidrag Migrationsverket kommer till Gävleborgs län och informerar om aktuella bidrag, regler och lagar gällande statsbidrag för flyktingmottagning, ensamkommande barn och asyl- sökande.

DATUM OCH TID
Tisdag den 7 april kl. 09.30 - 14.30. Förmiddagsfika från kl. 09.00.
 
PLATS
Kulturhuset i Bollnäs, lokal: Peter Stormare rummet
 
MÅLGRUPP
Ledningsfunktioner, ekonomer, handläggare, administratörer, flyktingsamordnare, föreståndare vid boenden för ensamkommande barn m fl., inom kommun och Region Gävleborg som arbetar med återsökning av kostnader.
 
KOSTNAD
Konferensen är kostnadsfri. Fika ingår. Lunch bekostas av var och en och kan köpas på plats.
 
ANMÄLAN
60 platser finns. Anmälan senast 27 mars.  Länk till ANMÄLAN.
 
KONTAKT
Bente Sandström
Länssamordnare för kommunernas flyktingmottagning
Integration Gävleborg
E-post. bente.sandstrom@lansstyrelsen.se
 
Läs mer i inbjudan.

 


Visa kalender