2020-05-27 Om Syrien - webbföreläsning tillfälle 3 GENOMFÖRD Tillfälle 3: Arabiska våren

Inom ramen för partnerskapet Integration Gävleborg anordnas den 25-26-27 maj en föreläsningsserie på webben OM SYRIEN - ett land i upplösning. Varje tillfälle är totalt 90 minuter, där 60 minuter är föreläsning och 30 minuter är frågestund. Alla tillfällen är mellan kl. 13.00 - 14.30.
 
Anmälan görs till resp. tillfälle. I detta kalenderinlägg anmäler du dig till:
 
Måndag 25 maj kl. 13.00 - 14.30
Tillfälle 1: Syrien från antiken till första världskriget
 
Tisdag 26 maj kl. 13.00 - 14.30
Tillfälle 2: Moderna Syrien
 
Onsdag 27 maj kl. 13.00 - 14.30
Tillfälle 3: Arabiska våren
 
Länk till anmälan.
 
Efter anmälan kommer en länk att skickas ut till den e-post adress som angetts vid anmälan. Senast kl. 12.00 samma dag som föreläsningen är kommer länken att skickas. 
Du behöver anmäla dig till respektive tillfälle. Vill du delta vid alla tre tillfällen behöver du göra tre anmälningar.
 
Vid frågor eller funderingar kontakta bente.sandstrom@lansstyrelsen.se

 

 


Visa kalender