2020-06-16 Tema Horisontella Principer GENOMFÖRD Föreläsningen är en avslutande insats inom ramen för § 37 projektet METODUTVECKLING HORISONTELLA PRINCIPER som finansierats av Länsstyrelsen Gävleborg.

Denna eftermiddag riktar sig främst till dig som arbetar inom integrationsområdet i kommunal verksamhet och möter nyanlända i ditt dagliga arbete. 
 
TID: 13.30 - 15:00
PLATS: Digital föreläsning via Teams
 
PROGRAM
13:30 - 13:40  Välkommen och inledning, Bente Sandström, samordnare kommunernas flyktingenheter
 
13:40 - 14:00  Jämställdhetsintegrering, diskriminering och utrikesfödda kvinnors längre väg till arbetsmarknaden - en avslutande projektrapport för projekt Metodutveckling Horisontella Principer i Gävleborg, Jennie Söderlund, projektledare Nordanstigs kommun
 
14:00 - 14:45  Gävle kommuns arbete med jämställdhetsintegrering inom område integration, Helena Roswall, strateg social hållbarhet och Lina Lönn, projektsamordnare projekt X-trastöd
 
14.45 - 15:00  Avslutning 
 
Anmälan senast 14 juni. 
 
Senast kl. 12.00 den 16 juni skickas en länk ut till den e-post adress som angetts vid anmälan. 

 

Läs mer i inbjudan.

 

ANMÄL DIG HÄR!


Visa kalender