2020-09-22 Barnets rättigheter i praktiken GENOMFÖRD Den 22 september erbjuds en webbföreläsning om Barnets rättigheter i praktiken för barn i migration.

Hur kan barnets rättigheter tillämpas i det praktiska mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn inom bland annat socialtjänst, skola och kommunernas arbetsmarknadsenheter?
Föreläsningen är mellan kl. 10.00 - 12. 00 inkl. paus. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor i slutet av föreläsningen.
 
Målgruppen för webbföreläsningen är exempelvis socialsekreterare, flyktinghandläggare, personal som arbetar med ensamkommande, personal inom elevhälsa eller ungdomsmottagningar samt gode män.
 
Denna föreläsning erbjuds inom ramen för partnerskapet Integration Gävleborg och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Gävleborg och kommunernas flyktingmottagningar.
 
ANMÄLAN
Anmäl dig senast 18 sep. Länk till anmälan.
Senast dagen innan webbföreläsningen skickas en länk ut till den mailadress som angetts i anmälan.

Visa kalender