2020-10-19 Historien om in-& utvandringens påverkan GENOMFÖRD Webbföreläsning - Historien om in- och utvandringens påverkan på vår kultur och vårt förhållningssätt.

Inom ramen för partnerskapet Integration Gävleborg erbjuds en webbföreläsning om in- och utvandringens påverkan på vår kultur och på vårt förhållningssätt.
 
Datum 19 oktober 2020
Tid 13.15-14.45
Plats Digital föreläsning via Teams
Sista anmälningsdatum 15 oktober 2020
 
Läs mer i inbjudan och anmäl dig här.
 
Efter anmälan skickas en länk till den e-postadress som angivits senast kl. 12.00 under föreläsningsdagen.
 
Vid frågor eller funderingar kontakta bente.sandstrom@lansstyrelsen.se

 


Visa kalender