2020-11-04 Vår tids stora samhällomdaning GENOMFÖRD Webbföreläsning - Vår tids stora samhällsomdaning - om konsten att värna demokrati och social hållbarhet.

Föreläsaren Hans Abrahamsson kommer att tala om Vår Tids Stora Samhällsomdaning, de komplexa samhällsfrågor som följer i dess spår och om vikten av att tänka nytt och göra på ett annorlunda sätt.
 
Datum 4 november 2020
Tid 13.30-15.00
Plats Digital föreläsning via Teams
Sista anmälningsdatum 1 november 2020
 
Läs mer i inbjudan och anmäl dig här.
 
Efter anmälan skickas en länk till den e-postadress som angivits senast kl. 12.00 under föreläsningsdagen.
 
Vid frågor eller funderingar kontakta bente.sandstrom@lansstyrelsen.se

 


Visa kalender