2020-11-27 Digital föreläsning från Migrationsverket En digital föreläsning om aktuella nyheter och den senaste prognosen från Migrationsverket

Inom ramen för partnerskapet Integration Gävleborg anordnas den 27 nov den digitala föreläsningen om aktuella nyheter och den senaste prognosen från Migrationsverket mellan kl. 13.00-14.30.


Senast kl. 12.00 under förläsningsdagen skickas en länk ut till dig. 

Vid frågor eller funderingar kontakta:
Bente Sandström
bente.sandstrom@lansstyrelsen.se

Se inbjudan och anmäl dig via länken.


Vid anmälan ska kön uppges. Vi använder uppgifterna till statistik för uppföljning av vårat jämställdhetsarbete (könsuppdelad statistik). Med kön menar vi könsidentitet. alltså det kön som du själv känner dig som. Valbara svarsalternativ är kvinna, man, annan eller vill ej uppge.


Visa kalender