2021-05-06 Informationsträff om statliga ersättningar för flyktingmottagande

Torsdagen den 6 maj kommer Migrationsverket i en digital presentation för Gävleborgs, Uppsala och Västernorrlands län att informera om nya bidrag, regler och lagar gällande statsbidrag inom flyktingmottagning, ensamkommande barn och asylsökande.

 

Målgrupp: Ledningsfunktioner, ekonomer, handläggare, administratörer, flyktingsamordnare, föreståndare vid boenden för ensamkommande barn m fl., inom kommuner och regioner som arbetar med återsökning av kostnader.

Se mer i inbjudan.

Anmälan sker här via Integration Gävleborgs hemsida och anmälan är möjlig till och med 29 april. En teamslänk kommer att skickas till dem som anmält sig.


Visa kalender