2021-04-26 Föreläsningsserie om länder med fokus på Eritrea, Kongo och Sudan & Sydsudan

Under 2020 anordnades inom ramen för partnerskapet Integration Gävleborg en uppskattade föreläsningsserie och Mellanöstern och Syrien. Under våren kommer nu en ny digital föreläsningsserie med fokus på Eritrea, Kongo- Kinshasa och Sudan & Sydsudan att genomföras vid tre respektive tillfällen.
 
Varje föreläsningstillfälle inleds med en kort övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden som följs upp av en workshop/ diskussion kring föreläsningen samt möjlighet att diskutera egna erfarenheter av att arbeta med migrationsfrågor.
 
26/4–2021 14:30-16:00 Migrationens villkor: Eritrea
En kort övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden kommer att presenteras. Bland annat varför beslutar sig människor för att lämna Eritrea? Vilka etniska/religiösa grupper dominerar och vilka är i minoritet? Finns det grupper som är utsatta för förföljelse? Slutligen lyfter vi sociala relationer kopplat till kön och religion. För anmälan till föreläsningstillfälle Eritrea anmäl dig här.
 
11/5–2021 14:30-16:00Migrationens villkor: Kongo-Kinshasa
En kort övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden presenteras. Kongo-Kinshasa är stort och säkerhetssituationen kan skilja sig mycket mellan regioner. Från vilka provinser eller regioner väljer människor att lämna, och varför? För anmälan till föreläsningstillfälle Kongo-Kinshasa anmäl dig här.
 
24/5–2021 14:30-16:00Migrationens villkor: Sudan & Sydsudan
Efter närmare 50år av inbördeskrig bildades Sudan och Sydsudan som separata stater 2011. Hur ser relationen ut sedan dess, och finns det viktiga konflikter inom länderna? Utspritt över dom två länderna lever närmare 600 etniska grupper. De kommer att lyfta några av de viktiga, samt religionens betydelse inom och mellan det islam-dominerade Sudan och det huvudsakligen kristna Sydsudan. Med utgångspunkt i kön avslutar vi med att belysa sociala relationer i länderna. För anmälan till föreläsningstillfälle Sudan & Sydsudan anmäl dig här.
 

Varje föreläsningstillfälle kommer att avslutas med en workshop/ diskussion: Följer upp frågor kring utbildningen samt att deltagarna bjuds in att diskutera egna erfarenheter av att arbeta med migrationsfrågor. Det kan handla om att arbeta direkt med mottagning av personer från utbildningslandet, eller andra sammanhang där man i sin yrkesroll arbetar med frågorna. Syftet med workshopen är att lyfta och sprida goda erfarenheter i regionen.

Se mer i inbjudan.

 

Anmälan sker via Integration Gävleborgs hemsida och anmälan är möjlig till och med 23 april. Du behöver anmäla dig till respektive tillfälle. Vill du delta vid alla tre tillfällen behöver du göra tre anmälningar på Integration Gävleborgs webbplats. En teamslänk kommer att skickas till dem som anmält sig.


Visa kalender