Broschyr om ANDT riktad till målgruppen nyanlända Broschyr på lätt svenska om ANDT

Länsstyrelserna har tagit fram en broschyr om ANDT riktad till målgruppen nyanlända. Information är på lätt svenska. Den kan med fördel användas på samhällsorientering, undervisningen på SFI eller finnas på lokala kontor. I framtagande av broschyren har aktörer från civilsamhället, boende på ett stort asylboende i Halmstad, Migrationsverket, polisen, Hälso- och sjukvården, Högskolan, sydlänskollegor m.fl. har varit behjälpliga. Sprid gärna broschyren till dem som kan ha användning av den.

 

Ta del av broschyren här.

 


Publicerad: 2020-11-03

Arkiv