Situationen i Ukraina Situationen i Ukraina

Situationen i Ukraina har allvarligt försämrats efter Rysslands invasion i Ukraina och många människor lämnar nu Ukraina. För uppdaterad information om situation i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten se Migrationsverkets hemsida  som uppdateraras kontinuerligt. Där finns information om var personer kan ansöka om tillfälligt skydd, information om offentlig upphandling av boendeplatser samt informationsblad för dem som söker tillfälligt skydd på ukrainska, ryska och engelska. 

 

 

Integration Gävleborg hemsida kommer under 2022 att flyttas. Under arbetets gång hänvisar vi till respektive myndighet och kommuners hemsida för information om vad som är aktuellt för respektive part.

 


Publicerad: 2022-03-11

Arkiv