Projektresurser

 • Finansiärer: AMIF och Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med partnerskapet Integration Gävleborg
   
 • Projektägare: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg
   
 • Styrgrupp: Partnerskapet Integration Gävleborg: Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Högskolan i Gävle, Polisen, representanter för länets kommuner och civilsamhället.
   
 • Projektledare: Karin Ekström, Länsstyrelsen Gävleborg
   
 • Övriga projektresurser: projektadministratör, projektekonom, kommunikatör samt projektutvärderare tillika projektresurs/stöd.
   
 • Samverkan kommer att ske med SFI, aktörer i kommuner som har liknande beröringspunkter och utvecklingsområden.
   
 • Arbetsgrupper: intervjustudie och fokusgrupper i länets kommuner.