Konferenser och Utbildningar

Här publicerar vi länkar till intressanta konferenser och utbildningar som anordnas av andra aktörer i länet och övriga landet och som är möjliga att anmäla sig till.

 

Konferens om integration
Arbetar du med nyanländas etablering, mottagande och bosättning eller integration i samhället? SKL välkomnar dig till konferensen Agenda för integration som ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter, inspireras och ta del av ny kunskap. Konferensen hålls i Stockholm den 6- 7 november.  För mer information, klicka här