Konferenser och Utbildningar

Här publicerar vi länkar till intressanta konferenser och utbildningar som anordnas av andra aktörer i länet och övriga landet och som är möjliga att anmäla sig till.

 

Nordens Välfärdscenter

Heldagskonferens 3 april 2019 Segregation i Norden, om inkludering, unga och politik
För mer information och anmälan, klicka här