Aktiviteter i länet

Semaforen

Syftet är att minska den ”missmatch” som finns i länet mellan utbud och efterfrågan på kompetens. Arbetet sker både på lokal och regional nivå med visionen om att länets arbetsgivare behöver få bredare kunskaper om de yrken där det kan bli svårt att hitta arbetskraft framöver. Semaforen arbetar med att prioritera vilka bristyrken som är mest akut att lösa. 
 
Arbetet drivs av Region Gävleborg.

Nya eXtra stöd i Gävleborg

Projekttid dec 2020-dec 2022

Nya eXtra stöd i Gävleborg är ett pärlbandsprojekt som bygger vidare på resultat och erfarenheter från projektet eXtra stöd i Gävleborg som pågick 2018-2020. Projektets syfte är att utveckla metoder, arbetssätt och samverkansformer som bidrar till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden.

Projektet består av åtta delprojekt, ett i varje deltagande kommun: Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn

Arbetet samordnas av Region Gävlegborg

Nya eXtra stöd i Gävleborg