Arbete och egen försörjning

Med gemensamma krafter arbetar vi för att möjliggöra arbete och egen försörjning för nyanlända i Gävleborg.Läs mer

Utbildning och kompetens

Med gemensamma krafter arbetar vi för att barn, unga och vuxna, som inte har svenska som modersmål, får förutsättningar att lära sig svenska så att de kan tillgodogöra sig utbildning och kompetens som grund till egen försörjning och inkludering i samhället i Gävleborg.Läs mer

Boende

Med gemensamma krafter arbetar vi för en långsiktig och hållbar boendesituation för nyanlända i Gävleborg.Läs mer

Hälsa

Med gemensamma krafter förebygger vi ohälsa bland asylsökande och nyanlända i Gävleborg.Läs mer

Normer och attityder

Med gemensamma krafter arbetar vi för ett inkluderande samhälle i Gävleborg genom att öka medvetenheten, förståelsen för och kunskapen om olika kulturer.Läs mer

Myndigheter i samverkan för integrationIntegration Gävleborg är ett länsövergripande partnerskap med syfte att bidra till en social hållbar samhällsutveckling, genom att samordna, stärka och  utveckla arbetet med integration i Gävleborg.

I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Högskolan i Gävle, länets tio kommuner samt representation från civilsamhället. Arbetet leds och samordnas gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Med den här webbplatsen hoppas vi bidra till att ge en samlad bild av de större integrationsinsatser som pågår i länet samt sprida information och kunskap. 

Event

2020-09-22
Barnets rättigheter i praktiken GENOMFÖRD
Den 22 september erbjuds en webbföreläsning om Barnets rättigheter i praktiken för barn i migration.
2020-09-29
Föreläsning - Mellanösterns utveckling GENOMFÖRD
Under hösten erbjuds en digital föreläsningsserie om MELLANÖSTERN.
2020-09-30
Föreläsningsserie - Fördjupning Syrien GENOMFÖRD
Under hösten erbjuds en digital föreläsningsserie om MELLANÖSTERN.
2020-10-01
Föreläsningsserie - Fördjupning Irak GENOMFÖRD
Under hösten erbjuds en digital föreläsningsserie om MELLANÖSTERN.
2020-10-19
Historien om in-& utvandringens påverkan GENOMFÖRD
Webbföreläsning - Historien om in- och utvandringens påverkan på vår kultur och vårt förhållningssätt.
2020-10-27
Situationen för ensamkommande unga GENOMFÖRD
En digital presentation om situationen för ensamkommande unga.
2020-11-04
Vår tids stora samhällomdaning GENOMFÖRD
Webbföreläsning - Vår tids stora samhällsomdaning - om konsten att värna demokrati och social hållbarhet.
2020-11-27
Digital föreläsning fr Migrationsverket GENOMFÖRD
En digital föreläsning om aktuella nyheter och den senaste prognosen från Migrationsverket
 
Nyheter

Broschyr om ANDT riktad till målgruppen nyanlända

Broschyr på lätt svenska om ANDT
 

 

Parter

"Vi verkar för jämlikhet och jämställdhet och mot rasism och främlingsfientlighet"

Dokumentation från eventsPå sidan Dokumentation hittar du material från föreläsningar, utbildningsdagar m. m.

 

Fokusområden & aktiviteter

Vill du veta mer om aktiviteter som genomförs i länet? Under Fokusområden hittar du aktuell information.