Hälsa

En god och jämlik hälsa i befolkningen är en förutsättning för ett samhälles välbefinnande och tillväxt. Migration i sig är en påfrestning för både den fysiska och psykiska hälsan och under vägen till det nya landet vet vi att migranter ofta utsätts för olika former av trauman.

Vi vet också att psykisk ohälsa ofta visar sig först efter några års vistelse i det nya landet och att nyanlända i mindre utsträckning än befolkningen i övrigt aktivt söker hälso- och sjukvård för psykiska besvär. Det är därför viktigt att olika samhällsaktörer har god kunskap om och kan upptäcka tecken på psykisk ohälsa tidigt och slussa personerna till rätt vårdnivå.

 

Målbild

 

 

 

Hälsostöd

Hälsostöd - Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

 

INFOGENERATORN - Ett verktyg för information om föräldraskapsstöd, våld och tvångsäktenskap på flera olika språk.