Utbildning och kompetens

Förutsättningarna för nyanlända barn och unga att få godkända betyg i grund- och gymnasieskolan är inte samma som för andra elever då de ofta anländer till skolan senare än till första klass. Att dessutom inte ha kunskap om det svenska språket gör möjligheterna än mer utmanade.

Skolans verksamhet styrs av skollagen som innehåller bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. 

För vuxna nyanlända är kunskaper i svenska språket viktigt för att kunna tillgodogöra sig utbildning och få ett arbete. 
 

Målbild

 

Metodstöd

Digitalt stöd för svenska inlärning på distans

Malmö stad har tagit fram Hejsvenska som är ett digitalt stöd för träning i svenska som andraspråk på sfi-nivå. 

Hejsvenska