Aktiviteter i länet

Utbildningsdag psykisk hälsa

Inför 2018 års Högbodagar bjöd Integration Gävleborg in till en föreläsning i syfte att sprida kunskap om psykisk hälsa för nyanlända till tjänstepersoner utanför hälso- och sjukvården som i sitt arbete möter människor som varit på flykt. Temat på föreläsningen var Hur hittar vi nyanlända med trauma i ett tidigt skede? 

Dokumentation från Salah Haghgos föreläsning