Aktiviteter i länet

informationsoderhamn.se

En webbplats för personer som är ny eller möter nyanlända i Söderhamn. Informationen finns på sex olika språk. Webbsidan byggd utifrån informationsverige.se. Unikt för Gävleborgs län och för Sverige att en sådan webbplats byggts upp.

Information Söderhamn!

 

 

Kompetenshöjande instatser

Högbodagarna, en under många år årlig konferens som vände sig till tjänstepersoner som arbetade med mottagande och etablering av nyanlända. Konferensen syftade till att inspirera, sprida kunskap och utbyte av erfarenheter. Delar av 2018 års konferens handlade om normer och attityder.

Mångfaldsbarometer – studie runt attityder till etnisk mångfald

Föreläsning med Jeanette Ohlsson Carlborg – Med kunskap och erfarenhet bygger vi broar

 

Integration för ett hållbart samhälle var en konferens som genomfördes november 2018, för tjänstepersoner från exempelvis allmännyttiga bostadsbolag och avfallsorganisationer samt tjänstepersoner i kommunerna som arbetar inom socialtjänst, integration, hållbar utveckling, klimat och energi etc. Dokumentation från konferensen:

Beteendeförändring i mångfaldsområden

Beteenden och Nordost