Aktiviteter i länet

informationsoderhamn.se

En webbplats för personer som är ny eller möter nyanlända i Söderhamn. Informationen finns på sex olika språk. Webbsidan byggd utifrån informationsverige.se. Unikt för Gävleborgs län och för Sverige att en sådan webbplats byggts upp.

Information Söderhamn!

Projekt

Kulturarvet - nyckeln till framtiden

Projekttid
2017-2019

Kulturarvet kommer i vårt län att lyftas upp genom en rad aktiviteter i ett program som löper under hela 2018 under rubrikerna Upptäck, Upplev, Uppskatta. Målsättningen är att göra såväl det materiella som det immateriella kulturarvet känt och nå nya målgrupper. Aktiviteterna kopplar till områdena delaktighet, hållbarhet, skydd och innovation.

Projektet ägs och drivs av Region Gävleborg.

Kultarv 2018

Projekt

Songlines
 

Songlines startades för att hjälpa de unga som just nu lever under hårt tryck i långa asylprocesser i Sverige, att med hjälp av musik få livet att bli lite lättare och skapa möjlighet förnya vänner och större nätverk. Svenskfödda unga lär sig ny musik och om nya kulturer och hjälper till med språkinlärning.

Songlines är ett samarbetsprojekt mellan Jeunesses Musicales Sweden (JMS) där Region Gävleborg är medlem och Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF).

Integrationsprojekt Songlines