Aktiviteter i länet

informationsoderhamn.se

En webbplats för personer som är ny eller möter nyanlända i Söderhamn. Informationen finns på sex olika språk. Webbsidan byggd utifrån informationsverige.se. Unikt för Gävleborgs län och för Sverige att en sådan webbplats byggts upp.

Information Söderhamn!

Projekt

Kulturarvet - nyckeln till framtiden

Projekttid
2017-2019

Kulturarvsåret 2018 har i vårt län att lyftas upp genom en rad aktiviteter i ett program under rubrikerna Upptäck, Upplev, UppskattaEn prioriterad del i projektet har varit ökad delaktighet, interkulturell dialog, möten och kulturarvet från olika delar av världen.

2019 fokuserar på tillvaratagande och erfarenhetsspridande.

Projektet ägs och drivs av Region Gävleborg.

Kultarvet

Projekt

Songlines
 

Songlines startades för att hjälpa de unga som just nu lever under hårt tryck i långa asylprocesser i Sverige, att med hjälp av musik få livet att bli lite lättare och skapa möjlighet förnya vänner och större nätverk. Svenskfödda unga lär sig ny musik och om nya kulturer och hjälper till med språkinlärning.

Songlines är ett samarbetsprojekt mellan Jeunesses Musicales Sweden (JMS) där Region Gävleborg är medlem och Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF).

Integrationsprojekt Songlines

Kompetenshöjande instatser

Högbodagarna är en årlig konferens som vänder sig till tjänstepersoner som arbetar med mottagande och etablering av nyanlända. Konferensen syftar till att inspirera, sprida kunskap och utbyte av erfarenheter. Delar av 2018 års konferens handlade om normer och attityder.

Mångfaldsbarometer – studie runt attityder till etnisk mångfald

Föreläsning med Jeanette Ohlsson Carlborg – Med kunskap och erfarenhet bygger vi broar

 

Integration för ett hållbart samhälle var en konferens som genomfördes november 2018, för tjänstepersoner från exempelvis allmännyttiga bostadsbolag och avfallsorganisationer samt tjänstepersoner i kommunerna som arbetar inom socialtjänst, integration, hållbar utveckling, klimat och energi etc. Dokumentation från konferensen:

Beteendeförändring i mångfaldsområden

Beteenden och Nordost