Avslutade projekt

Här finns kort information om avslutade projekt i länet.

ASF (projekttid 2016 - 2018)
Projektet ASF, Arbetsintegrerade Sociala Företag, arbetade för att stötta arbetsintegrerade sociala företag att utveckla hållbara affärsidéer och öka samarbetet mellan företagen, näringslivet och offentliga aktörer för att kunna stärka sin konkurrenskraft. 
Projektägare var Region Gävleborg.

 

Från vision till verkstad (projekttid 2015-2018)
Projektets mål var att skapa ett koncept kring hur kompetens och resurser hos arbetslösa nyanlända med akademisk utbildning eller yrkeskompetens kan tas tillvara. 
Projektägare var Länsstyrelsen Gävleborg.