Dokumentation

Här hittar du dokumenation från konferenser och utbildningar

2021

Aktuellt från Migrationsverket feb 2021

Aktuellt från Migrationsverket 


2020

Vår tids stora samhällsomdaning 4 novVår tids stora samhällsomdaning del1

Vår tids stora samhällsomdaning del2 

 

Mellanösterns utveckling 29 septMellanösterns utveckling

 

2019

Temadag Horisontella principer, jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering - 2 dec

Projekt Vilka är vi? - Avesta kommun (del 1)

Projekt Vilka är vi? - Avesta kommun (del 2)

Projekt Vilka är vi? - Avesta kommun (del 3)

Horisontella principer - Nordanstigs kommun

 

Högbodagarna 2019 - 24-25 okt

Torsdag 24 okt
Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingen

Migrationsverket - seminarium

Könsstympning - seminarium - del 1

Könsstympning - seminarium - del 2

Fredag 25 okt

Dr Riyad al Baldawi

Utmaningar i samhället är allas angelägenhet - seminarium - del 1

Utmaningar i samhället är allas angelägenhet - seminarium - del 2

Hedersrelaterade normer - seminarium

Föräldraskapsstöd i Sverige  - seminarium

Att bli en del av samhället: öka ungas delaktighet - seminarium

Samverkan för en jämställd integration i Gävle - seminarium

Samhällsorientering i Gävleborg och framtiden - seminarium

 

Nyanlända ungas förutsättningar för studier/arbetsliv - 3 okt

Länsstyrelsen - kommunernas ansvar för olika målgrupper

Migrationsverket - statistik och lagar

Rädda Barnen 

Forsa Folkhögskola - Folkhögskolor för nyanlända

Umeå Universitet Michael Lindblad - Unga med migrationsbakgrund - DEL 1

Umeå Universitet Michael Lindblad - Unga med migrationsbakgrund - DEL 2

Hudiksvalls kommun  - Nyanländas väg i reguljär utbildning

 

Rätt att veta! MUCF - 4 sep

Rätt att veta - om sexualitet, relationer, normer och jämställdhet

Rätt att veta - Youmo i praktiken (MUCF)

Traumakunskap och bemötande

 

Vad händer i vår omvärld? - 15 maj

Migrationsverket - Omvärldsenheten

SKL - EU och migration

Migrationsverket - Prognos och statistik
 

Kulturmöten - fokus arbetsmarknad - 17 april

Sammanfattning - kulturmöten fokus arbetsmarknad


Utbildningsdag om statsbidrag - 21 mars

Statlig ersättning - personer som söker asyl

Statlig ersättning - personer med uppehållstillstånd

 

2018

Integration för ett hållbart samhälle - 8 november

Beteendeförändring i mångfaldsområden

Beteenden och Nordost

 

Högbodagarna 2018

Delegationen mot segregation - Vad är segregation?

Ensamkommande barns och ungas väg in i det svenska samhället

Ensamkommande barns och ungas väg in i det svenska samhället, Rapport och Policy Brief 2018:3 (länk till rapporten)

Songlines - av och med unga

Delegationen för unga & nyanlända till arbete

Migrationsverket - aktuell info

Integration och glädje! - Salah Haghgo

Validering - vad är det och hur kan validering vara till nytta för målgruppen?

Jeanette Ohlsson Carlborg

Mångfaldsbarometern

 

Migrationens villkor: Syrien och Afghanistan - 17 september

Utbildningssammanfattning, Migrationens villkor: Syrien och Afghanistan - Religionsvetarna

 

Utbildningsdag om statsbidrag - Bollnäs 8 maj

Statlig ersättning - personer med uppehållstillstånd 2018

Statlig ersättning - Personer som söker asyl 2018
 

Migrationens villkor: Syrien och Eritrea - 16 april

Utbildningssammanfattning, Migrationens villkor: Syrien och Eritrea - Religionsvetarna

 

 

 

Events

- No events -