Integration Gävleborg 2.0

Projektet Integration Gävleborg 2.0 är ett kunskapsprojekt i samverkan med finansiärerna Länsstyrelsen Gävleborg, Migrationsverket samt Europeiska unionen, asyl- och migrationsfonden (AMIF).