Integration Gävleborg 2.0

Projektet Integration Gävleborg 2.0 är ett kunskapsprojekt i samverkan med finansiärerna Länsstyrelsen Gävleborg, Migrationsverket samt Europeiska unionen, asyl- och migrationsfonden (AMIF) och bedrivs 2020-03-01 till 2021-12-31.