Kalender - egna event

2019-05-06
Jämställt mottagande av nyanlända flickor
Länsstyrelserna i Uppsala län, Gävleborgs län och Västmanlands län anordnar gemensamt en kunskapshöjande dag om jämställt mottagande med fokus på nyanlända flickor
2019-04-17
Kulturmöten - Arbetsmarknad och arbetsplatsen
Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som kommer till Sverige idag. Det är stora skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda när det handlar om sysselsättningsnivå.
2019-04-15
Vad händer i omvärlden?
I Migrationsverkets arbete med att ta fram en prognos över antalet asylsökande undersöks en rad olika faktorer. Hur ser utvecklingen ut i olika oroshärdar? Vad får människor att fly? Vilka resväg
Pågår 15 apr - 15 maj
 

Events

Event  
Vad händer i omvärlden?