Kalender - egna event

2020-02-19
Utbildning om Svenska Röda Korsets verksamheter
Människor som har förlorat kontakten med nära anhöriga på grund av krig, väpnad konflikt, grova brott mot mänskliga rättigheter eller migration, har rätt att efterforska och återupprätta kontakten med
2020-04-07
Utbildningsdag om statsbidrag
Migrationsverket kommer till Gävleborgs län och informerar om aktuella bidrag, regler och lagar gällande statsbidrag för flyktingmottagning, ensamkommande barn och asyl- sökande.
 

Anmälan till event

Event  
Utbildning om Svenska Röda Korsets verksamheter inom migrationsområdet
Utbildningsdag om statsbidrag