Kalender

2018-11-08
Integration för ett hållbart samhälle
För att öka insikterna i mångkulturella förutsättningar och inspirera till fortsatt arbete för att nå bland annat det globala målet Hållbara städer och samhällen.
2018-10-25
Högbodagarna 2018
Högbodagarna 2018 är riktade till en speciell målgrupp och anmälan sker via kontaktperson från respektive organisation.
Pågår 25 okt - 26 okt
2018-10-24
Föreläsning med Salah Haghgo
Välkommen till en halv föreläsningsdag om vikten av att människor som utsatts för svåra upplevelser i samband med krig och flykt får hjälp i tid
   1 2 

Events

- No events -