Kalender - egna event

2019-03-21
Utbildningsdag om statsbidrag GENOMFÖRD
Migrationsverket informerar om aktuella bidrag, regler och lagar.
2019-04-17
Kulturmöten - Arbetsmarknad GENOMFÖRD
Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som kommer till Sverige idag. Det är stora skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda när det handlar om sysselsättningsnivå.
2019-05-15
Vad händer i omvärlden? GENOMFÖRD
I Migrationsverkets arbete med att ta fram en prognos över antalet asylsökande undersöks en rad olika faktorer. Hur ser utvecklingen ut i olika oroshärdar? Vad får människor att fly? Vilka resväg
Pågår 15 maj - 16 maj
2019-09-04
Rätt att veta! GENOMFÖRD
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.
2019-10-03
Nyanl. ungas föruts. för studier/arbete GENOMFÖRD
Hur ser unga nyanlända flickor/kvinnors och pojkar/mäns förutsättningar ut för att etablera sig i arbets- och samhällslivet i Sverige och Gävleborg?
2019-10-24
Högbodagarna 2019 GENOMFÖRD
24-25 oktober är det årets Högbodagar
2019-12-02
Temadag - Horisontella principer GENOMFÖRD
Horisontella principer, jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering - metodutveckling för förstärkt arbete med normer och attityder i mötet med nyanlända
 

Anmälan till event

- No events -