Kalender - egna event

2019-09-04
Rätt att veta!
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.
2019-10-03
Nyanlända ungas förutsättningar för studier/arbete
Hur ser unga nyanlända flickor/kvinnors och pojkar/mäns förutsättningar ut för att etablera sig i arbets- och samhällslivet i Sverige och Gävleborg?
2019-10-24
Högbodagarna 2019
Nu är datum för årets Högbodagar klar och programmet håller på arbetas fram.
 

Anmälningar

Event  
Rätt att veta!
Nyanlända ungas förutsättningar för studier och arbetsliv