Organisation

I Gävleborg finns sedan flera år tillbaka ett länsövergripande partnerskap för att utveckla integrationsarbetet i Gävleborgs län. I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Polisen, Högskolan i Gävle samt länets alla kommuner.

Syftet med Integration Gävleborg är att samordna, stärka samt utveckla integrationsarbetet i länet. Arbetet samordnas gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Målet med partnerskapet är att erbjuda stöd, samordning, information, kompetensutveckling, nätverk, initiera projekt och styrs av beslutad handlingsplan

Inom Integration Gävleborg finns en styrgrupp, strategisk ledningsgrupp och en referensgrupp.

Klicka på bilden för större format.

 

Mötesforum

StyrgruppMötesdatum 2018
9 mars och 19 oktober.

Strategisk ledningsgruppMötesdatum 2018

7 feb, 14 maj, 25 sep och 22 nov.


ReferensgruppMötesdatum 2018

8 jan, 5 feb, 19 mars, 7 maj, 18 juni, 
20 aug, 15 okt och 14 nov.