Organisation

I Gävleborg finns sedan flera år tillbaka ett länsövergripande partnerskap för att utveckla integrationsarbetet i Gävleborgs län; Integration Gävleborg. I partnerskapet samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Polisen, Högskolan i Gävle, länets alla kommuner samt representation från civilsamhället.

Syftet med Integration Gävleborg är att samordna, stärka samt utveckla integrationsarbetet i länet. Arbetet samordnas gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Målet med partnerskapet är att kommunicera ut en samlad bild av de integrationsinsatser som pågår i länet, medverka till ökad gemensam kompetens och vidareutveckla samarbetet mellan aktörer inom området. 

Integration Gävleborg leds av en strategisk ledningsgrupp som analyserar och prioriterar arbetet. 

Klicka på bilden för större format.