Organisation

I Gävleborg finns sedan flera år tillbaka ett länsövergripande partnerskap för att utveckla integrationsarbetet i Gävleborgs län. I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Polisen, Högskolan i Gävle samt länets alla kommuner.

Syftet med Integration Gävleborg är att samordna, stärka samt utveckla integrationsarbetet i länet. Arbetet samordnas gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Målet med partnerskapet är att erbjuda stöd, samordning, information, kompetensutveckling, nätverk, initiera projekt och styrs av beslutad handlingsplan

Inom Integration Gävleborg finns en styrgrupp och en strategisk ledningsgrupp.

Klicka på bilden för större format.

 

Organisationsskiss