Organisation

I Gävleborg finns sedan flera år tillbaka ett länsövergripande partnerskap för att utveckla integrationsarbetet i Gävleborgs län; Integration Gävleborg. I partnerskapet samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket,  Högskolan i Gävle, länets alla kommuner samt representation från civilsamhället.

Syftet med Integration Gävleborg är att utifrån respektive parts kompetens och perspektiv ge plats för gemensam reflektion, lärande och dialog kopplat till olika integrationsutmaningar.

Målet med partnerskapet är att respektive part bär med sig ökad kunskap och lärdomar från forumet till den verksamhet, ledningsgrupp eller nätverk hen företräder och dess olika uppdrag och verksamheter, vilket på sikt leder till ökad hållbarhet i länet. 

Representanter i partnerskapet