Parter

I Integration Gävleborg samverkar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Högskolan i Gävle samt länets tio kommuner.

Arbetet leds och samordnas gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen ska verka för att det finns en kapacitet och beredskap att ta emot nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå. Länsstyrelsen samordnar även arbetet med tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen ska också vara ett stöd så att integrationsperspektivet beaktas i det regionala tillväxtarbetet. Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar tillsammans med Region Gävleborg för samordning av partnerskapet Integration Gävleborg.

Region Gävleborg

Region Gävleborgs arbete med integrations- och mångfaldsfrågor anknyter till det regionala tillväxt- och utvecklingsuppdraget, uppdraget kring hälso- och sjukvård samt det regionala kulturuppdraget. Region Gävleborg ansvarar tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg för samordning av partnerskapet Integration Gävleborg.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för att alla nyanlända arbetssökande erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden. Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Så snart en nyanländ som tillhör målgruppen besöker Arbetsförmedlingen, ska personen anvisas till etableringsprogrammet. Programmet inleds med kartläggning och Arbetsförmedlingen ska upprätta en planering så snart personen är folkbokförd och har ett personnummer. Etableringsinsatserna ska underlätta och påskynda den nyanländas inträde på arbetsmarknaden.

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävles mål är att genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion med andra lärosäten, det lokala och regionala näringslivet samt den civila och offentliga sektorn erbjuda professionsutbildningar, utbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskning och forskarutbildningar. Högskolan i Gävle samordnar även regionalt utvecklingscentrum, RucX, som är ett formaliserat nätverk mellan Högskolan och kommunerna för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning.

Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök eller söka skydd/asyl undan förföljelse.

Bollnäs kommun

Kommunernas uppdrag är att hjälpa till med det praktiska mottagandet av nyanlända, erbjuda svenska för invandrare och samhällsorientering, ge kommunal service samt försörjningsstöd vid behov. Kommunerna har även bostadsförsörjningsansvaret för alla invånare i kommunen.

Gävle kommun

Kommunernas uppdrag är att hjälpa till med det praktiska mottagandet av nyanlända, erbjuda svenska för invandrare och samhällsorientering, ge kommunal service samt försörjningsstöd vid behov. Kommunerna har även bostadsförsörjningsansvaret för alla invånare i kommunen.

Hofors kommun

Kommunernas uppdrag är att hjälpa till med det praktiska mottagandet av nyanlända, erbjuda svenska för invandrare och samhällsorientering, ge kommunal service samt försörjningsstöd vid behov. Kommunerna har även bostadsförsörjningsansvaret för alla invånare i kommunen.

Hudiksvalls kommun

Kommunernas uppdrag är att hjälpa till med det praktiska mottagandet av nyanlända, erbjuda svenska för invandrare och samhällsorientering, ge kommunal service samt försörjningsstöd vid behov. Kommunerna har även bostadsförsörjningsansvaret för alla invånare i kommunen.

Ljusdals kommun

Kommunernas uppdrag är att hjälpa till med det praktiska mottagandet av nyanlända, erbjuda svenska för invandrare och samhällsorientering, ge kommunal service samt försörjningsstöd vid behov. Kommunerna har även bostadsförsörjningsansvaret för alla invånare i kommunen.

Nordanstigs kommun

Kommunernas uppdrag är att hjälpa till med det praktiska mottagandet av nyanlända, erbjuda svenska för invandrare och samhällsorientering, ge kommunal service samt försörjningsstöd vid behov. Kommunerna har även bostadsförsörjningsansvaret för alla invånare i kommunen.

Ockelbo kommun

Kommunernas uppdrag är att hjälpa till med det praktiska mottagandet av nyanlända, erbjuda svenska för invandrare och samhällsorientering, ge kommunal service samt försörjningsstöd vid behov. Kommunerna har även bostadsförsörjningsansvaret för alla invånare i kommunen.

Ovanåkers kommun

Kommunernas uppdrag är att hjälpa till med det praktiska mottagandet av nyanlända, erbjuda svenska för invandrare och samhällsorientering, ge kommunal service samt försörjningsstöd vid behov. Kommunerna har även bostadsförsörjningsansvaret för alla invånare i kommunen.

Sandvikens kommun

Kommunernas uppdrag är att hjälpa till med det praktiska mottagandet av nyanlända, erbjuda svenska för invandrare och samhällsorientering, ge kommunal service samt försörjningsstöd vid behov. Kommunerna har även bostadsförsörjningsansvaret för alla invånare i kommunen.

Söderhamns kommun

Kommunernas uppdrag är att hjälpa till med det praktiska mottagandet av nyanlända, erbjuda svenska för invandrare och samhällsorientering, ge kommunal service samt försörjningsstöd vid behov. Kommunerna har även bostadsförsörjningsansvaret för alla invånare i kommunen.