Publikationer

Här samlar vi olika typer av publikationer som berör området Integration.

 

Länsstyrelserna har genomfört en nationell kartläggning av situationen för ensamkommande unga med uppehållstillstånd som presenteras i rapporten Med uppehållstillstånd för studier. Till rapporten, klicka här.

 

Rapport presenterad på Järvaveckan, juni 2019, om utrikes födda kvinnors livsvillkor, makt och inflytande. 
För mer information, klicka här

 

Från frisk till sjuk – rapport om sjukdomar bland utlandsfödda
Utlandsfödda som kommer till Sverige har mindre diabetes, övervikt och högt blodtryck jämfört med personer som är födda i här. Efter några år förändras den bilden, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Till rapporten, klicka här

 

Studier för ökad kunskap - För att ta del av exempel på kunskap som Tillväxtverket tagit fram inom området nyanlända och företagande, klicka här.
 

Sammanställning utifrån ett urval av rapporter om nyanländas hälsa. Sammanställningen är gjord i samarbete mellan länsstyrelserna, Af, Försäkringskassan, Migrationsverket och SKL. Till sammanställningen, klicka här

 

Rapport från Arbetsförmedlingen den 20 mars 2019: "Sveriges framtida sysselsättning".
I rapporten slår man fast att det är svårt att uppnå målet med 485 000 sysselsatta 2030 inom den befintliga befolkningen. Även om sysselsättningsgraden ökar kan det behövas en nettoinvandring på mellan 30 000 och 50 000 personer per år.
För att läsa rapportern, klicka här

 

Röda korset beviljades 2017 och 2018 nationella medel från länsstyrelserna för tidiga insatser för asylsökande. Inom den insatsen har Röda korset tagit fram en handbok för verksamheter med asylsökande, nyanlända med flera. För att ta del av handboken, klicka här.