Publikationer

Här samlar vi olika typer av publikationer som berör området Integration.

 

Sammanställning utifrån ett urval av rapporter om nyanländas hälsa. Sammanställningen är gjord i samarbete mellan länsstyrelserna, Af, Försäkringskassan, Migrationsverket och SKL. Till sammanställningen, klicka här

 

Rapport från Arbetsförmedlingen den 20 mars 2019: "Sveriges framtida sysselsättning".
I rapporten slår man fast att det är svårt att uppnå målet med 485 000 sysselsatta 2030 inom den befintliga befolkningen. Även om sysselsättningsgraden ökar kan det behövas en nettoinvandring på mellan 30 000 och 50 000 personer per år.
För att läsa rapportern, klicka här