Statistik

Här samlar vi olika statistiska sammanställningar kopplat till integration i vårt län. Du hithittar även olika statistikverktyg där du själv kan söka information.

 

Statistiksammanställningar

Region Gävleborgs webbsida för samlad statistik om arbetsmarknaden och utbildning i Gävleborg - klicka här!

Prognoser och analyser sammanställda av Arbetsförmedlingen - klicka här!

Folder Länsstyrelsen - Mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn och unga 2019 (skrivs ut som folder för bästa resultat)

Migrationsverkets webbsida för statistik - klicka här!

 

Statistikverktyg

Segragationsbarometern, Delegationen mot segragation (Delmos)
För mer information OM segragationsbarometern, klicka här!

Verktyg för att underlätta uppföljningen av de 15 effektmål som anges i Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS).  Till verktyget.