Statistik

Här samlar vi olika statistiska sammanställningar av intresse för vårt län.

 

Migrationsverkets prognos för asylsökande 2019 och 2020 (juli 2019)
Sammanställning
Fullständig prognos

 

Migrationsverkets prognos för asylsökande 2019 och 2020 (februari 2019)
Sammanställning
Fullständig rapport

 

Asylsökande, läns- och kommuntal 2018, prognos 2019 
(sammanställt av Länsstyrelsen, januari 2019)