Statistik

Här samlar vi olika statistiska sammanställningar av intresse för vårt län.

Asylsökande, läns- och kommuntal 2018, prognos 2019 
(sammanställt av Länsstyrelsen, januari 2019)

 

Migrationsverkets prognos för asylsökande 2019 och 2020 (februari 2019)
Sammanställning
Fullständig rapport