Statistik

Här samlar vi olika statistiska sammanställningar av intresse för vårt län.

 

Folder Länsstyrelsen - Mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn och unga 2019 (skrivs ut som folder för bästa resultat)

 

Migrationsverkets webbsida för statistik - klicka här!

 

Migrationsverkets prognos för asylsökande 2019 och 2020 (juli 2019)
Sammanställning
Fullständig prognos

 

Migrationsverkets prognos för asylsökande 2019 och 2020 (februari 2019)
Sammanställning
Fullständig rapport

 

Asylsökande, läns- och kommuntal 2018, prognos 2019 
(sammanställt av Länsstyrelsen, januari 2019)