Konferenser och utbildningar

Här publicerar vi länkar till intressanta konferenser och utbildningar som är kopplade till integraion på olika sätt och vänder sig till olika målgrupper. Anordnare av dessa är aktörer i länet och övriga landet och som är möjliga att anmäla sig till.

 

Målgrupp tjänstepersoner som arbetar med integrationsfrågor

En gång per månad har SKR webbsändningar på temat integration och vad som krävs för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering utifrån SKR:s agenda för integration. För att titta på SKR:s sändningar, klicka här

 

Webbinarium och lansering av forksningsöversikt i korthet; "Integration av nyanlända på arbetsmarknaden"-FORTE! 
Ta del av Fortes Webbinarium i samband med deras lansering av en forskningsrapport som handlar om lärdomar från forskningen vad gäller integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden, samt tankar om behov av ytterligare forskning inom området. På w
ebbinariet förs även dialog med olika aktörer.

För att komma till Webbinariet, klicka här!
För att ta del av rapporten, klicka här!

 

E-utbildningen Rätt att veta! - MUCF 

Rätt att veta! är en webbutbildning som vänder sig till yrkesverksamma som möter unga som är nya i Sverige, till exempel personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar och familjehem. Rätt att veta! är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Utbildningen bidrar till alla ungas rätt att få kunskap och trygga samtal om dessa ämnen. Utbildningen ger dig som möter unga i din profession konkreta verktyg för att samtala med unga som är nya i Sverige om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. Utbildningen är framtagen av MUCF i samarbete med UMO, som driver sajten Youmo.se. För att läsa mer och delta i utbildningen, klicka här.
 

SNS Play  - webbinarier, föreläsningar och intervjuer från SNS.

SNS är en mötesplats för kunskapsbaserad dialog om centrala samhällsfrågor. SNS samlar samhällsengagerade personer i näringsliv, politik, offentlig förvaltning och forskning. För att se webbinarier, föreläsningar och intervjuer kopplat till migration och integration, klicka här.

 

Ny kunskap och flykting-och anhörigninvandrares etablering på arbetsmarknaden -  Den 22 april 2020 sände SNS ett webbinarie där nationalekonomen och forskaren Pernilla Andersson Joona presenterar sin SNS-rapport där hon utifrån ett rikt datamaterial ingående analyserat hur det gått på arbetsmarknaden för de flykting- och anhöriginvandrare som kommit till Sverige under de senaste åren. Hennes rapport bidrar med nya insikter om hur integrationen fungerar på svensk arbetsmarknad.  För att se webinariet i efterhand, klicka här. 

För att lyssna till en intervju med Pernilla Andersson om hur det går till i praktiken för blivande svenskar att snabbast möjligt ska få fäste på arbetsmarknaden - och vad händer när konjunkturen viker, klicka här 

 

Arbetsförmedlingen erbjuder webbutbildning

Nu kan tjänstepersoner som träffar individer som har behov av stöd eller vägledning mot arbetsmarknaden gå en 15 minuter lång webbutbildning i AF:s verktyg och tjänster för karriärvägledning. Till webbutbildning - klicka här.

 

 

Målgrupp nyanlända och utrikes födda

Arbetsförmedlingen producerar webbinarier, poddar, filmer och spellistor som hjälper arbetssökande att hitta jobb eller börja plugga. För att ta del av tidigare och kommande sändningar, klicka här!