Arbete och egen försörjning

Med gemensamma krafter arbetar vi för att möjliggöra arbete och egen försörjning för nyanlända i Gävleborg.Läs mer

Utbildning och kompetens

Med gemensamma krafter arbetar vi för att barn, unga och vuxna, som inte har svenska som modersmål, får förutsättningar att lära sig svenska så att de kan tillgodogöra sig utbildning och kompetens som grund till egen försörjning och inkludering i samhället i Gävleborg.Läs mer

Boende

Med gemensamma krafter arbetar vi för en långsiktig och hållbar boendesituation för nyanlända i Gävleborg.Läs mer

Hälsa

Med gemensamma krafter förebygger vi ohälsa bland asylsökande och nyanlända i Gävleborg.Läs mer

Normer och attityder

Med gemensamma krafter arbetar vi för ett inkluderande samhälle i Gävleborg genom att öka medvetenheten, förståelsen för och kunskapen om olika kulturer.Läs mer

Myndigheter i samverkan för integrationIntegration Gävleborg är ett länsövergripande partnerskap med syfte att bidra till en social hållbar samhällsutveckling, genom att samordna, stärka och  utveckla arbetet med integration i Gävleborg.

I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Högskolan i Gävle, länets tio kommuner samt representation från civilsamhället. Arbetet leds och samordnas gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Med den här webbplatsen hoppas vi bidra till att ge en samlad bild av de större integrationsinsatser som pågår i länet samt sprida information och kunskap. 

Event

2020-02-19
Utbildning om Svenska RK verksamheter GENOMFÖRD
Människor som har förlorat kontakten med nära anhöriga på grund av krig, väpnad konflikt, grova brott mot mänskliga rättigheter eller migration, har rätt att efterforska och återupprätta kontakten med
2020-04-07
Utbildningsdag om statsbidrag INSTÄLLD
Denna utbildningsdag är tyvärr INSTÄLLD. Nytt datum blir troligtvis 16 september 2020.
2020-05-25
Om Syrien - webbföreläsning tillfälle 1 GENOMFÖRD
Tillfälle 1: Syrien från antiken till första världskriget
2020-05-26
Om Syrien - webbföreläsning tillfälle 2 GENOMFÖRD
Tillfälle 2: Moderna Syrien
2020-05-27
Om Syrien - webbföreläsning tillfälle 3 GENOMFÖRD
Tillfälle 3: Arabiska våren
2020-06-16
Tema Horisontella Principer GENOMFÖRD
Föreläsningen är en avslutande insats inom ramen för § 37 projektet METODUTVECKLING HORISONTELLA PRINCIPER som finansierats av Länsstyrelsen Gävleborg.
2020-09-22
Barnets rättigheter i praktiken
Den 22 september erbjuds en webbföreläsning om Barnets rättigheter i praktiken för barn i migration.
2020-09-29
Föreläsningsserie - Mellanösterns utveckling
Under hösten erbjuds en digital föreläsningsserie om MELLANÖSTERN.
2020-09-30
Föreläsningsserie - Fördjupning Syrien
Under hösten erbjuds en digital föreläsningsserie om MELLANÖSTERN.
2020-10-01
Föreläsningsserie - Fördjupning Irak
Under hösten erbjuds en digital föreläsningsserie om MELLANÖSTERN.
 
 

 

Parter

"Vi verkar för jämlikhet och jämställdhet och mot rasism och främlingsfientlighet"

ANMÄLAN

22sep
Barnets rättigheter i praktiken
Den 22 september erbjuds en webbföreläsning om Barnets rättigheter i praktiken för barn i migration.
29sep
Föreläsningsserie - Mellanösterns utveckling
Under hösten erbjuds en digital föreläsningsserie om MELLANÖSTERN.
30sep
Föreläsningsserie - Fördjupning Syrien
Under hösten erbjuds en digital föreläsningsserie om MELLANÖSTERN.

Dokumentation från eventsPå sidan Dokumentation hittar du material från föreläsningar, utbildningsdagar m. m.

 

Fokusområden & aktiviteter

Vill du veta mer om aktiviteter som genomförs i länet? Under Fokusområden hittar du aktuell information.