Arbete och egen försörjning

Med gemensamma krafter arbetar vi för att möjliggöra arbete och egen försörjning för nyanlända i Gävleborg.Läs mer

Utbildning och kompetens

Med gemensamma krafter arbetar vi för att barn, unga och vuxna, som inte har svenska som modersmål, får förutsättningar att lära sig svenska så att de kan tillgodogöra sig utbildning och kompetens som grund till egen försörjning och inkludering i samhället i Gävleborg.Läs mer

Boende

Med gemensamma krafter arbetar vi för en långsiktig och hållbar boendesituation för nyanlända i Gävleborg.Läs mer

Hälsa

Med gemensamma krafter förebygger vi ohälsa bland asylsökande och nyanlända i Gävleborg.Läs mer

Normer och attityder

Med gemensamma krafter arbetar vi för ett inkluderande samhälle i Gävleborg genom att öka medvetenheten, förståelsen för och kunskapen om olika kulturer.Läs mer

Myndigheter i samverkan för integrationIntegration Gävleborg är ett länsövergripande partnerskap med syfte att bidra till en social hållbar samhällsutveckling, genom att samordna, stärka och  utveckla arbetet med integration i Gävleborg.

I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Högskolan i Gävle samt länets tio kommuner. Arbetet leds och samordnas gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Gemensam webb för Integration Gävleborg ger samlad bild

Integration Gävleborg webbplats ska bidra till att ge en samlad bild av de integrationsinsatser som pågår i länet samt sprida information och kunskap.

- Integration Gävleborg är ett gott exempel på lyckat samarbete mellan flera viktiga aktörer i länet och är även en viktig del för att uppfylla målen i Agenda 2030 säger Per Bill, landshövding Länsstyrelsen Gävleborg

Myndighetssamverkan för integration har funnits i Gävleborg i omkring tio år men har under de senaste åren utvecklats och nu senast med den här webbplatsen.  Den primära målgruppen är medarbetare hos aktörerna inom partnerskapet samt deras respektive nätverk.

- För mig är arbetet för och tillsammans med de nyanlända personer som kommit till Gävleborg en prioriterad uppgift. Integrationen ska stärkas och det måste skapas bättre förutsättningar för att nyanlända snabbt ska få ett jobb eller få möjligheten att gå en utbildning som leder till jobb. Alla som kan jobba ska jobba och på så sätt bidra till vår gemensamma välfärd, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S) och fortsätter:

- Det görs just nu mängder med bra insatser för att stärka integrationen. Många olika aktörer deltar i detta arbete. Den nya webbplatsen blir ytterligare ett sätt att stärka samverkan mellan dessa.

Webbplatsen administreras gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Kalender

2019-05-06
Jämställt mottagande av nyanlända flickor
Länsstyrelserna i Uppsala län, Gävleborgs län och Västmanlands län anordnar gemensamt en kunskapshöjande dag om jämställt mottagande med fokus på nyanlända flickor
2019-04-17
Kulturmöten - Arbetsmarknad och arbetsplatsen
Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som kommer till Sverige idag. Det är stora skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda när det handlar om sysselsättningsnivå.
 

 

Parter

Dokumentation från eventsPå sidan Dokumentation hittar du material från föreläsningar, utbildningsdagar m. m.

 

Fokusområden & aktiviteter

Vill du veta mer om aktiviteter som genomförs i länet? Under Fokusområden hittar du aktuell information.