Arbete och egen försörjning

Med gemensamma krafter arbetar vi för att möjliggöra arbete och egen försörjning för nyanlända i Gävleborg.Läs mer

Utbildning och kompetens

Med gemensamma krafter arbetar vi för att barn, unga och vuxna, som inte har svenska som modersmål, får förutsättningar att lära sig svenska så att de kan tillgodogöra sig utbildning och kompetens som grund till egen försörjning och inkludering i samhället i Gävleborg.Läs mer

Boende

Med gemensamma krafter arbetar vi för en långsiktig och hållbar boendesituation för nyanlända i Gävleborg.Läs mer

Hälsa

Med gemensamma krafter förebygger vi ohälsa bland asylsökande och nyanlända i Gävleborg.Läs mer

Normer och attityder

Med gemensamma krafter arbetar vi för ett inkluderande samhälle i Gävleborg genom att öka medvetenheten, förståelsen för och kunskapen om olika kulturer.Läs mer

Myndigheter i samverkan för integrationIntegration Gävleborg är ett länsövergripande partnerskap med syfte att bidra till en social hållbar samhällsutveckling, genom att samordna, stärka och  utveckla arbetet med integration i Gävleborg.

I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Högskolan i Gävle, länets tio kommuner samt representation från civilsamhället. Arbetet leds och samordnas gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Med den här webbplatsen hoppas vi bidra till att ge en samlad bild av de större integrationsinsatser som pågår i länet samt sprida information och kunskap. 

Event

2019-03-21
Utbildningsdag om statsbidrag GENOMFÖRD
Migrationsverket informerar om aktuella bidrag, regler och lagar.
2019-04-17
Kulturmöten - Arbetsmarknad GENOMFÖRD
Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som kommer till Sverige idag. Det är stora skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda när det handlar om sysselsättningsnivå.
2019-05-15
Vad händer i omvärlden? GENOMFÖRD
I Migrationsverkets arbete med att ta fram en prognos över antalet asylsökande undersöks en rad olika faktorer. Hur ser utvecklingen ut i olika oroshärdar? Vad får människor att fly? Vilka resväg
Pågår 15 maj - 16 maj
2019-09-04
Rätt att veta! GENOMFÖRD
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.
2019-10-03
Nyanl. ungas föruts. för studier/arbete GENOMFÖRD
Hur ser unga nyanlända flickor/kvinnors och pojkar/mäns förutsättningar ut för att etablera sig i arbets- och samhällslivet i Sverige och Gävleborg?
2019-10-24
Högbodagarna 2019 GENOMFÖRD
24-25 oktober är det årets Högbodagar
2019-12-02
Temadag - Horisontella principer GENOMFÖRD
Horisontella principer, jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering - metodutveckling för förstärkt arbete med normer och attityder i mötet med nyanlända
 
 

 

Parter

"Vi verkar för jämlikhet och jämställdhet och mot rasism och främlingsfientlighet"

Anmälan till event

- No events -

Dokumentation från eventsPå sidan Dokumentation hittar du material från föreläsningar, utbildningsdagar m. m.

 

Fokusområden & aktiviteter

Vill du veta mer om aktiviteter som genomförs i länet? Under Fokusområden hittar du aktuell information.